Inclusief Ondernemers Netwerk

Toolbox Corona en baanafspraak: bericht van ‘Op naar de 100.000 banen’ VNO NCW

Toolbox Corona en baanafspraak: bericht van ‘Op naar de 100.000 banen’ VNO NCW
07/05/2020 Marieke Snieder

De economie zit in zwaar weer. Veel sectoren zijn al zwaar getroffen door de coronamaatregelen, alle sectoren zetten zich schrap voor een recessie. Niemand weet hoe groot de gevolgen precies zullen zijn, maar dat er negatieve consequenties aan zitten te komen, is een feit.

Dat geldt vanzelfsprekend ook voor inclusieve werkgevers. De afgelopen jaren hebben talloze werkgevers hun deuren geopend voor mensen met een arbeidsbeperking. Tot en met december 2019 waren er 61.792 extra banen gecreëerd voor mensen uit de doelgroep. Dat is meer dan de doelstelling uit de Banenafspraak.

Het jaar 2019 lijkt daarmee positief te worden afgesloten. Feit is ook dat deze cijfers de periode voor de coronacrisis beslaan. Welke uitwerking die crisis precies zal hebben op het gebied van inclusief werkgeven, is nog niet bekend.

De projecten ‘Op naar de 100.000 banen’ en ‘Op naar de 25.000 banen’ blijven werkgevers bijstaan die werk maken van inclusie. Dat doen we omdat inclusie altijd loont. Dat wordt bewezen door wetenschappelijk onderzoek en door de ervaringen van de talloze werkgevers van de duizenden mensen met een arbeidsbeperking, die de afgelopen jaren een baan hebben gekregen.

Toolbox Corona en Banenafspraak

Dat doen we bijvoorbeeld via de Toolbox Corona en Banenafspraak. Inclusieve werkgevers lopen in de huidige tijd tegen specifieke problemen aan. Waar het gaat om begeleiding, loonwaardebepaling of loonkostensubsidie gelden er immers specifieke regels voor het werken met mensen uit de doelgroep Banenafspraak.

In de Toolbox, die voortdurend geactualiseerd wordt, vinden inclusieve werkgevers informatie over relevante wet- en regelgeving, tips en adviezen over de omgang en communicatie met medewerkers met een arbeidsbeperking.

Uitgelichte vraag: Waarom staat er in de NOW-regeling dat werkgevers aan de gemeente waarvan zij loonkostensubsidie ontvangen, moeten melden dat zij een NOW-subsidie ontvangen?

 Deze meldplicht zal worden geschrapt. De plicht was opgenomen om gemeenten de ruimte te geven om loonkostensubsidie en NOW-subsidie te verrekenen. Dit zal niet gebeuren, omdat dit onuitvoerbaar is gebleken. Daarom wordt in deze bijzondere situatie de dubbele subsidiëring van de loonkosten geaccepteerd.

Ook praktijkervaringen krijgen een plek in de Toolbox: verhalen uit de eerste hand over inclusie in coronatijd. In de toolbox staan interviews met werkgevers en medewerkers uit de doelgroep en worden initiatieven belicht die worden genomen om inclusie onder de aandacht te houden.

Uitgelicht voorbeeld: Marcel Hielkema, directeur van arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor uit Arnhem. Getroffen door de coronamaatregelen zocht het bedrijf nieuwe manieren om de medewerkers aan het werk te houden èn maatschappelijke waarde toe te voegen. De oplossing: mondkapjes produceren.

Uitgelicht voorbeeld: Sven Romkes, ABN AMRO. Deze bank heeft veel medewerkers met een arbeidsbeperking. En ieder jaar moet dat aantal toenemen. Ook nu nog. Een gesprek over werken vanuit huis, online werven en de toekomst van de Banenafspraak.

Kent u inclusieve voorbeelden, geef ze door!

Voor deze Toolbox, maar ook voor een breder onderzoek naar inclusieve werkgevers in het voorjaar van 2020 zijn wij op zoek naar voorbeelden van inclusieve bedrijven. We willen de verhalen van inclusieve werkgevers in deze moeilijke periode optekenen om te laten zien dat inclusie ook in deze periode van waarde is. Daarnaast willen we onderzoeken hoe deze ondernemers de toekomst van inclusie en de Banenafspraak inschatten. U bereikt ons via het Ervaringenmeldpunt.

Met vriendelijke groet,

Team ‘Op naar de 125.000 banen’

Wilt u ook mee doen? Meld u dan nu aan en doe ook mee!

Ik doe mee!