Inclusief Ondernemers Netwerk

Inclusief ondernemen is de normaalste zaak van de wereld!

Inclusief ondernemen is de normaalste zaak van de wereld!
14/04/2020 Marieke Snieder

ION (het Inclusief Ondernemers Netwerk) groeide in zijn 4-jarig bestaan uit tot een actief netwerk van 90 ondernemers in het Rijk van Nijmegen. Sinds een jaar is het bestuur op volle sterkte en is de voorzittersrol in handen van Ivo Hermsen, eigenaar van hoveniersbedrijf De Overhaag: “We merken dat ION steeds bekender wordt in de regio. Steeds vaker zijn we gesprekspartner over inclusief ondernemen. Ook het aantal leden groeit gestaag. Daar zijn we trots op. Hierdoor bieden we nog meer kansen aan werkzoekenden voor wie het vinden van werk niet vanzelfsprekend is.”

INVESTEREN IN UNIEKE TALENTEN

Ivo: “Zelfs nu veel bedrijven staan te springen om personeel, blijft een groep werkzoekenden aan de kant staan. Wij maken ons er hard voor juist hen een kans te geven. Omdat we oprecht vinden dat iedereen een plek op de arbeidsmarkt verdient, maar ook omdat nog veel onbenut talent thuis zit. Als je iemand in dienst neemt die lang uit het arbeidsproces is geweest of een arbeidsbeperking heeft, vraagt dat iets van je organisatie. Want ja, je zult moeten investeren. In tijd, om draagvlak te creëren bij collega’s en in begeleiding. Mijn ervaring is dat dit zich dubbel en dwars terugbetaalt. In productiviteit, maar ook in de unieke talenten die deze medewerkers meebrengen en de kleur die ze een team kunnen geven.”

HOE WERKT DAT?

“We zien steeds vaker dat ION leden elkaar onderling helpen. Door een kandidaat door te verwijzen bijvoorbeeld, maar vooral door de uitwisseling van kennis en ervaring.

Hoe doe jij dat nou? Horen we vaak.

Ideaal toch om, als je ergens tegenaan loopt, dat te kunnen bespreken met gelijkgestemde ondernemers. Want natuurlijk staat de mens bij ons voorop, maar we blijven ondernemers, dus de schoorsteen moet wel roken.”

OP VOLLE STERKTE

“Als bestuur hechten we veel waarde aan het vergroten van kennis over inclusief ondernemen. Daarom organiseren we geregeld themasessies over onderwerpen die daarmee samenhangen. Denk aan laaggeletterdheid op de werkvloer, beschut werken of aanbestedingen. Sinds een jaar is het bestuur op volle sterkte. We krijgen meer en meer een rol als gesprekspartner in de regio. Door de goede mix in ons bestuur zijn we van alle markten thuis. Diezelfde mix zien we terug bij onze leden. Van groot tot klein, van commercieel tot meer maatschappelijk. Wat ons bindt is de ambitie om inclusief ondernemen de normaalste zaak van de wereld te maken.” «

Wilt u ook mee doen? Meld u dan nu aan en doe ook mee!

Ik doe mee!