Inclusief Ondernemers Netwerk

Over ION

Wat is het ‘Inclusief Ondernemers Netwerk’?

ION is een netwerk van en voor inclusieve ondernemers in de regio Rijk van Nijmegen. Dit netwerk heeft als doel deze inclusieve ondernemers met elkaar te verbinden, zichtbaar te maken en te versterken. Daarnaast heeft dit netwerk de ambitie om inclusief ondernemen te stimuleren in de regio en actief in te zetten op het behalen van de doelstelling in het Sociaal Akkoord: meer werk voor mensen met een beperking. Dit doen ze onder andere door zich in te zetten als ambassadeur van WerkBedrijf Rijk van Nijmegen.

ION is ontstaan vanuit de landelijke baanafspraak, meer werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en voor sociale ondernemers.

Bestuur:

Het Inclusief Ondernemers Netwerk wordt aangestuurd door een bestuur vanuit een stichting. Het bestuur bestaat uit Arno Peters van AMT Werkt!, Henny van Benthem van Mediamail, Esther Ceelen van Cuppens, Sarah Detaille van HAN en Rens Kézér van WerkBedrijf Rijk van Nijmegen.

Doelgroep Inclusief Ondernemers Netwerk

Het ION is voor ondernemers die gevestigd zijn in de regio Rijk van Nijmegen en bij wie met succes medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt werken, of ondernemers die gevestigd zijn in de regio Rijk van Nijmegen en de ambitie hebben om medewerkers uit de doelgroep in dienst te nemen.

Wie zijn medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt:

Iemand die onder de Participatiewet valt en langer dan een jaar een uitkering heeft ontvangen

Iemand die onder de doelgroep ‘baanafspraak’ valt

Iemand met een Wajong-uitkering

Iemand met een sw-indicatie

Waarom lid worden van het ION als sociale ondernemer?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is als ondernemer niet meer weg te denken uit deze tijd, als sociale ondernemer draag je je steentje bij door het bieden van werkgelegenheid en het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het netwerk verbindt deze inclusieve ondernemers, en ondersteunt ook in deze trajecten. Werkbedrijf Rijk van Nijmegen faciliteert dit netwerk en geeft de ambassadeurs van het netwerk een podium naar buiten toe.

Wilt u ook mee doen? Meld u dan nu aan en doe ook mee!

Ik doe mee!