Inclusief Ondernemers Netwerk

Home

Inclusief Ondernemers Netwerk

Het Inclusief Ondernemers Netwerk ‘ION’ is een zakelijk netwerk van en voor inclusieve ondernemers die inzetten op het behalen van de doelstelling in het Sociaal Akkoord:
meer werk voor mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt.

Netwerk voor en door ondernemers

Het netwerk brengt ondernemers samen die inclusief ondernemen en zich willen inzetten als ambassadeur van WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. Door deze ambassadeurs wordt het netwerk zichtbaar in de regio. Samen kunnen we van elkaar leren en elkaar stimuleren om sociaal te ondernemen. De leden van het netwerk helpen elkaar, niet alleen op het gebied van het aannemen en begeleiden van mensen uit de doelgroep, maar juist ook zakelijk door het gunnen van opdrachten.

Nieuws voor en door ION

Bestuursleden gezocht!

Bestuursleden gezocht!

Maand van de 1000 Voorbeelden

Maand van de 1000 Voorbeelden

Op bezoek bij ION-lid Story BMW in Nijmegen

Op bezoek bij ION-lid Story BMW in Nijmegen

Activiteiten van ION

De activiteiten van het netwerk worden geïnitieerd door het netwerk zelf en gefaciliteerd door WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. De diverse activiteiten worden in een jaarlijks programma vastgelegd.

 

Wilt u ook mee doen? Meld u dan nu aan en doe ook mee!

Ik doe mee!