Inclusief Ondernemers Netwerk

ION Buddy Project 2023

ION Buddy Project 2023
19/01/2023 Marieke Snieder

Passend werk vinden is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Doordat iemand al langer uit het arbeidsproces is, een arbeidsbeperking heeft of door een andere reden. Wil jij iemand helpen een stap(je) te zetten richting werk en zo meer inzicht krijgen in wat daarvoor nodig is? Doe dan mee met het ION Buddyproject.

Wat houdt het in?
We koppelen werkzoekenden die op dit moment een Participatiewet-uitkering ontvangen aan ondernemers die lid zijn van ION. De ondernemer fungeert, van begin maart tot eind juni 2023, als buddy voor de werkzoekende. Dit houdt in dat je naast de kennismaking en afsluiting minimaal 4 ontmoetingen hebt met de werkzoekende. Je helpt de werkzoekende met zijn weg naar werk. Vooraf wordt gezamenlijk bepaald welke ondersteuning iemand nodig heeft. De invulling van het buddyschap is dus maatwerk.

Doel
Het doel van het project is om de kansen van werkzoekenden op de arbeidsmarkt te vergroten. Het doel per werkzoekende wordt voor de start bepaald.

Wat verwachten we van een buddy?

  • Aanwezig tijdens start- en eindbijeenkomst
  • Minimaal 4 ontmoetingen met werkzoekende
  • Open houding, verder denken dan eigen bedrijf/branche
  • Bereid om netwerk in te zetten
  • Geduldig, empathisch, coachend vermogen

Wat krijg je ervoor terug?

  • De kans om iemand te helpen met zijn weg naar werk
  • Meer inzicht in de ondersteuningsbehoeften van werkzoekenden van WerkBedrijf
  • We besteden graag aandacht aan dit project in onze communicatie-uitingen.

Begeleiding
WerkBedrijf verzorgt de selectie, matching met de buddy en bewaakt het proces en de voortgang. Er is ook een jobcoach aangehaakt. Hij ondersteunt vooraf bij het stellen van doelen en managen van verwachtingen. Gedurende het project kan hij ingezet worden wanneer dit nodig is bij een bepaalde coachingsvraag.

Mooie kans!
Word jij hier enthousiast van? Meld je nu aan door een e-mail te sturen naar: ion@wbrn.nl.

Wilt u ook mee doen? Meld u dan nu aan en doe ook mee!

Ik doe mee!