Inclusief Ondernemers Netwerk

Oproep: Project Inclusieve Basis

Oproep: Project Inclusieve Basis
22/02/2022 Marieke Snieder

Afgelopen bestuursvergadering is het ION-bestuur geïnformeerd over een nieuw project “Inclusieve basis voor de toekomst” in onze regio. Het betreft een samenwerking tussen de HAN en HoofdZaken. Als bestuur zijn we enthousiast en ondersteunen de doelstellingen van dit project. De oproep om input voor het verder vorm geven van het project delen we dan ook graag met de ION-leden.

HAN ontwikkelt onderwijs voor een inclusievere arbeidsmarkt

De Academie Organisatie & Ontwikkeling van de HAN gaat in samenwerking met inclusieve ondernemers, ervaringsdeskundigen en andere belanghebbenden, een ‘inclusief’ onderwijsaanbod ontwikkelen voor studenten. Het doel is om studenten toe te rusten om als toekomstig professional bij te dragen aan een inclusievere arbeidsmarkt. Hierin wordt samengewerkt met onder meer de opleidingen HRM, Bedrijfskunde en Facility management.

Oproep aan ION-leden

In het te ontwikkelen onderwijsaanbod speelt het (toekomstig) werkveld een belangrijke rol. Graag werken wij daarin samen met ondernemers van het netwerk van ION.

Voor u een unieke kans om bij te dragen aan een inclusief onderwijsaanbod en een inclusievere arbeidsmarkt. De medewerkers van de toekomst krijgen inclusiviteit al in de basis mee. Ook heeft dit project als doel om de samenwerking met en tussen sociaal ondernemers in de regio op het vlak van inclusief werkgeverschap te versterken.

We zijn daarom op zoek naar ondernemers die met projectleden in gesprek willen gaan over (een of meerdere van) de volgende onderwerpen:

  1. Over welke kennis en vaardigheden moeten studenten beschikken als ze straks de arbeidsmarkt op gaan? En wat moeten studenten daarvoor leren en ervaren tijdens hun opleiding?
  2. Uw eigen goede voorbeelden en ‘geleerde lessen’ over inclusieve arbeidsmarkt als input voor het onderwijsaanbod.
  3. Verkennen van interesse en mogelijkheden om kennis, visie en ervaring over inclusief ondernemen/inclusieve arbeidsmarkt te delen met studenten via gastcolleges/werkbezoek etc.
  4. Inventariseren van vragen en behoeften die studenten via praktijkopdrachten kunnen oppakken.

Wilt u zich hiervoor aanmelden of meer informatie?

Dan kunt u contact opnemen met projectleider Mariëlle Knoops van Hoofdzaken (marielle@hoofdzaken.info , tel 0619342821) of met Lineke van Hal van de HAN (lineke.vanhal@han.nl). De gesprekken vinden plaats in maart 2022.

Wilt u ook mee doen? Meld u dan nu aan en doe ook mee!

Ik doe mee!