Inclusief Ondernemers Netwerk

Wat willen we in 2022 bereiken?

Wat willen we in 2022 bereiken?
19/12/2021 Astrid Rutten

Inmiddels bestaat ION 5 jaar. We hebben samen met de ION-leden  al veel bereikt, maar er is ook nog veel werk te verzetten.
Het bestuur heeft daarom gezamenlijk de strategie voor de komende jaren vastgesteld. Graag delen we de belangrijkste doelen voor 2022.

 1. Meer banen creëren, meer kandidaten plaatsen
 • Werken met buddy’s (projectinformatie volgt)
 • Organiseren van ontmoetingsmomenten en kennissessies over inclusief ondernemen
 • Nauwe samenwerking met WerkBedrijf en UWV
 1. Het vergroten van het aantal actieve leden
 • Actief werven nieuwe leden
 • Activering bestaande leden
 1. Vergroten van de meerwaarde van het ION-netwerk

          Kennisdeling

 • Pro-actieve communicatie over inclusief ondernemen, ontwikkelingen, wetgeving etc.
 • Leden kunnen ION (bestuur en ondersteuning) en de andere leden inzetten als vraagbaak, waar zij         terecht kunnen met hun vragen.
 • ION verbinden aan kennisinstituten in de regio zoals HAN, Radboud Universiteit, WerkBedrijf en                UWV.
 • Meedoen/bijdragen aan nieuwe initiatieven en projecten op het gebied van inclusief ondernemen.

          Ontmoeten

 • ION blijft de ontmoeting faciliteren. Zowel tussen ondernemers onderling, als met werkzoekenden         en andere belanghebbenden.
 • We blijven ons verbinden aan de Dag van de 1000 Voorbeelden van VNO-NCW.
 • Het ION bestuur wordt meer ingezet als ambassadeur voor inclusief ondernemen.
 • Een nieuwe manier van ontmoeten wordt dit jaar ‘het werkbezoek’. Een ION-lid faciliteert de                     ontmoeting bij hem in het bedrijf. In het begin van dit jaar zullen we vooral telefonisch contact                 zoeken vanwege de coronamaatregelen.
 • Kandidaten mee naar de bedrijven, meelopen.
 • Aanhaken op bestaande ontmoetingen, netwerksessies

 

Oproep:

Wil jij een meer actieve rol spelen binnen het ION-netwerk? Structureel of incidenteel? Heb je een mooie match of kandidaat in dienst of een mooie locatie die we kunnen bezoeken? Wil jij met ons meedenken en/of meehelpen bij het organiseren van activiteiten? Dan horen we graag van je via ion@wbrn.nl

Wilt u ook mee doen? Meld u dan nu aan en doe ook mee!

Ik doe mee!